ADS – POND’S

Client: POND’S
Agency: Ogilvy T&A
Production House: WEME
Art: Ly Sei, Tea Nguyen
Set Design: WEME
Photo: Hoàng Hồ
D.I: Anh Le
Model: Phương Uyên, Huỳnh Như
Stylish: Trang Nhẹ Nhàng
Makeup: Dương Hữu Nghĩa
Special Thanks: Hiếu Hồ, Việt Phúc, Duy Đặng
Assistant: Nguyên Hồng, Linh Phan, Ngô Bằng, Tee Ngô, Hà Lưu

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories: