CHỈ MUỐN BÊN EM LÚC NÀY – The Records #3 | GIGI HƯƠNG GIANG COVER

Composed by Châu Kiệt Luân
Lyric: JiKi X
Record: To Bo, Nguyễn Duy Anh – AN Productions
Mix& Master: Đông Phong
Arranger: Nguyễn Anh Vũ
Project Manager: Linh Nguyễn – Tuấn Hải

Director: Hoàng Long – Phạm Ngọc Long
Producer: Văn Ngọc Sâm
Production Designer: Hồ Phú Vinh
D.O.P – Camop: Phạm Ngọc Long
Focus Puller: Bảo Nguyễn
Photo: LongBui Hoang
Assistant Camera: Tee
Stylist: Haus Of Trang – Trang Nhẹ Nhàng, HieuCao
Stylist Assistant: Khanh Lê
Hair & Make up: Phương Si
Editor: Pham Ngoc Long
Motion Graphic: Phú Hồng Trần
Costume: The A Studio; Trio Ji; Chim Yến

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories: