CHI PU x KOTEX – TVC MV – NGÀY MÁT XANH KHÔNG PHẢI DO ANH


CHI PU by #TrangNheNhang Styling

Chân thành cảm ơn các NTK và nhãn hàng:
RIN by CHUNG THANH PHONG
Trần Phương Thy (Chloe Design)
DEAR JOSÉ
Emwear
Đắc Thắng – Anh Tuan Nguyen
Assistant An Việt Linh

Client: KOTEX
Agency: The Purpose Group
CD: Tran Anh Duc
Production house: Children Of

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories:

    -