EMMA NHẤT KHANH – MV YOUR SMILE

Stylist : Trang Nhẹ Nhàng #HausofTrang
Trang phục: SEEN, Van Pham, Onon Made, Eleven Studios, Magnus
Make up: Trần Như
Photographer: nguyễn Du
Tâm Lê #13Gfilm #FocusMedia #EmmaNhatKhanh

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories: