IBASIC Campaign

1 Campaign ý nghĩa của Ibasic và Trang muốn truyền tải thông điệp yêu thương bản thân mình đến tất cả phụ nữ.
Art director #TrangNheNhang #TranHoaiTrang
Styling #TeamTrangNheNhang #TranPhuongVu
Photo #Kyanh
Film: #Bully Media

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories: