Leflair’s Women Campaign

Leflair’s Women Campaign Mar’19 By 102 Production | featuring our super woman Tong Khanh Linh, Lam Thu Hang, Thien Nhi Nguyen, Bui Thu Trang và cô My Hoang

Produced by 102 Production
Creative Direction: Nguyễn Minh Đức Billy
Art Director/ Phtographer: Vinh Luu
Wardrobe & Styling: #TranHoaiTrang #TrangNheNhang, Namle
Producer: Nhii Hùynh
Clothings: #Wephobia #Dsquared #Zara #christianlouboutin #AEIE
Hair & Make-up: Xi Quan Lê
Filming: Lâm Đạo Đạo Tân Dương
Set design: Lâm Minh Trung

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories: