Shopping Battle – LEFLAIR

Leflair Campaign

Shopping Battle

Art Vinh Luu
Creative Nguyễn Minh Đức Billy
Foto Phan Vo
Stylist #TranHoaiTrang #TrangNheNhang
Producer/Props Design Nhii Hùynh
Model Nguyễn Trang, Kim, Ryan
MUA Xi Quan Lê
Special thanks: #LABEL: #MADAMN

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories: