TVC – DOVE

STYLING BY HAUS OF TRANG

TVC by Flex films
Director: David Rechtman
Stylist : Trần Hoài Trang
MUA : Eric Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc Tài Phạm
Hair stylist : Ruby Nguyễn Nhất Linh Pom Charles
Dress by: #TrangNheNhangwardrobe #Eveluxe

#DOVEVIETNAM #DOVETVC

  • Date:

    January 1, 1970

  • Client:

    N/A

  • Categories: