XITA SUMMER CAMPAIGN

concept and stylist / #trangnhenhang #Tranhoaitrang
producer / Minh
foto / nguyễn Du
model / Pham Dinh Minh Trieu – Thuỳ Trang – Dương Ngọc Khả Trang – Hằng Nguyễn – Cù Ngọc Qúy
m.u.a / Xi Quan Lê Khoa Lê
Set design Lâm Minh Trung
lighting / Qui Ba Cao
retouch / Nguyễn Trường