Art Director / Fashion Stylist / KOL

Founder: Haus Of Trang Company
Founder: Vietnam Personal Stylist
==================================
Sống với thời trang. Sống vì thời trang. Sống là thời trang.

Sứ mệnh của Trang là làm cho Khách hàng trở nên xinh đẹp, thần thái, tự tin nhất và là phiên bản đẹp hơn, hoàn hảo hơn của chính mình chứ không phải là phiên bản của bất kì ai.

Follow Me